Lịch làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 16:30

Tin nhắn

Liên hệ nhanh

Đường dây nóng

+84 28 373 604 67

Điện thoại

+84 28 373 604 67

Fax

+84 28 373 604 70

Hành chính Nhân Sự

Điện thoại: 028.373.073.90

Kế hoạch Tổng hợp

Điện thoại: 028.373.604.66

Kế Toán Tài Chính

Điện thoại: 028.373.073.90

Duy tu Hạ tầng-Tiện ích Công cộng

Điện thoại: 028.373.604.65