Lịch làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 16:30

Tin nhắn

Liên hệ nhanh

Đường dây nóng

+84 28 373 604 67

Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập vào ngày 09 tháng 6 năm 2003 tại Quyết định số 2167/QĐ-UB và sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ tại Quyết định số 2146/QĐ-UB ngày 04/5/2017, là đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

  • Căn cứ quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và mục tiêu, yêu cầu của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (đơn vị chủ quản) đối với các dự án trong Khu Công nghệ cao, tổ chức triển khai lập các dự án và thực hiện thủ tục về đầu tư theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình hạ tầng theo trình tự quy định của Nhà nước và Điều lệ hoạt động của Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tiếp nhận và quản lý các công trình, cơ sở hạ tầng được ngân sách Nhà nước đầu tư trong Khu Công nghệ cao; tổ chức vận hành, khai thác sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý các chất thải); thực hiện bảo trì công trình (gồm duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa).
  • Thực hiện các hoạt động dịch vụ công cộng, các hoạt động dịch vụ có thu phí trong Khu Công nghệ cao theo quy định và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Trong quá trình từ khi thành lập cho đến nay, Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhiều công trình, hạng mục công trình hạ tầng tại Khu Công nghệ cao như: dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng; các công trình san nền, công trình cấp điện trung thế, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, các công trình đường giao thông (trong đó có rất nhiều công trình nổi bật có thể điểm lượt qua như công trình đường trục chính D1; cầu vượt đường D1 – Lê Văn Việt; nhà máy xử lý nước thải; nạo vét và cải tạo suối Cái, nhánh suối Tiên, sông Chẹt, sông Gò Công và rạch Lân;…). Các dự án, công trình hạ tầng này có ý nghĩa quan trọng không chỉ tạo nên bộ mặt hạ tầng khang trang, hiện đại của Khu Công nghệ cao Thành phố hiện nay mà còn đáp ứng yêu cầu xúc tiến, thu hút đầu tư và đảm bảo hoạt động của Khu Công nghệ cao nói chung và hoạt động của các nhà đầu tư nói riêng. Đồng thời đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương Quận 9 và khu vực phía Đông Bắc của Thành phố.
Trong thời gian tới, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đó là:

  1. Tiếp tục quản lý, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật đã đưa vào khai thác tại Khu Công nghệ cao đảm bảo vận hành, hoạt động ổn định.
  2. Đẩy mạnh và phát triển đa dạng các hoạt động dịch vụ, hướng tới chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của Nhà đầu tư.
  3. Triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành dự án trọng điểm Công viên Khoa học và Công nghệ thành phố tại Phường Long Phước, Quận 9 để cùng với Khu Công nghệ cao hiện hữu tạo chuyển biến, góp phần thực hiện nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Thành phố, hình thành Khu đô thị khoa học công nghệ Đông Bắc Thành phố theo quy hoạch đã
    được duyệt.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG