Lịch làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 16:30

Tin nhắn

Liên hệ nhanh

Đường dây nóng

+84 28 373 604 67

– Hoạt động ký quỹ trong Khu Công nghệ cao là hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện tái lập nguyên trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường trong trường hợp nhà thầu chậm hoặc không khắc phục việc tái lập, vệ sinh môi trường.

– Hoạt động ký quỹ được áp dụng cho các đối tượng là:

+ Công ty/ doanh nghiệp được Nhà đầu tư trong Khu Công nghệ cao thuê để thi công, xây lắp, triển khai dự án theo yêu cầu.

+ Công ty/ doanh nghiệp nhận vận chuyển thiết bị, máy móc, vật tự có dùng xe trọng tải lớn (đã đăng ký xe ra vào cổng Khu Công nghệ cao).

– Mức độ của hoạt động ký quỹ được chia thành 3 mức độ và kèm theo giá trị ký quỹ lớn nhất là 200.000 triệu đồng.

– Quy trình ký quỹ được dựa trên:

+ Thông báo gửi đến Ban Quản lý Khu Công nghệ cao của Nhà đầu tư đối với hoạt động dự tính triển khai. Trong đó nêu rõ công việc và Nhà thầu sẽ tiến hành thi công, xây lắp.

+ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao gửi thông báo đến Ban Quản lý dự án Đầu tư-Xây dựng là đơn vị quản lý hạ tầng và trực tiếp giám sát các hoạt động thi công, xây lắp trong Khu Công nghệ cao.

+ Ban Quản lý dự án Đầu tư-Xây dựng căn cứ trên mức độ tác động của hoạt động thi công, xây lắp dự kiến triển khai và quy định của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao về giá trị cần phải ký quỹ (Quyết định số 232/QĐ-KCNC ngày 04/8/2017).

+ Ban Quản lý dự án Đầu tư-Xây dựng và Nhà thầu thi công, xây lắp tiến hành thảo luận và quyết định giá trị ký quỹ, quá trình thảo luận được ghi đầy đủ trong Biên bản làm việc số 05.

+ Quá trình thi công, xây lắp, triển khai dự án sẽ được giám sát bởi Tổ công tác quản lý trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành lập (Quyết định 255/QĐ-KCNC ngày 24/8/2017).

+ Trong quá trình thi công nếu Nhà thầu có tác động gây hư hỏng cơ sở vật chất hạ tầng Khu Công nghệ cao thì phải tự động khắc phục, trả lại nguyên trạng hạ tầng cơ sở đó. Trường hợp Nhà thầu không tự động khắc phục hư hỏng thì Ban Quản lý dự án Đầu tư-Xây dựng buộc phải dùng giá trị đã ký quỹ để dự toán và nhanh chóng khắc phục hư hỏng.

+ Sau khi Nhà thầu hoàn thành thi công, xây lắp tại hiện trường và cam kết chắc chắn không có bất kỳ tác động nào đến hạ tầng cơ sở Khu Công nghệ cao thì Ban Quản lý dự án Đầu tư-Xây dựng và Nhà thầu thi công, xây lắp sẽ cùng ký kết Biên bản nghiệm thu hoàn thành số 06.

+ Trong thời hạn năm ngày (05) Ban Quản lý dự án Đầu tư-Xây dựng sẽ hoàn trả đầy đủ tiền ký quỹ cho Nhà thầu thi công, xây lắp.

Đính kèm:

Quyết định số 232/QĐ-KCNC ngày 04/8/2017 |   

Quyết định 255/QĐ-KCNC ngày 24/8/2017 | 

Mẫu Biên bản làm việc số 05 | 

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành số 06. | 

===========================================

– Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý duy tu hạ tầng và Tiện ích Công cộng:

37 360463 – 37 360465