Lịch làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 16:30

Tin nhắn

Liên hệ nhanh

Đường dây nóng

+84 28 373 604 67

HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT TỪ CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN VÀO

HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHUNG CỦA KCNC

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đấu nối

– Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ đấu nối (Cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, giao thông) từ các dự án thành phần vào hệ thông Hạ tầng kỹ thuật chung của KCNC (thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quyết định 205/QĐ-KCNC ngày 05/7/2017).

– Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Các đơn vị nộp hồ sơ đã chuẩn bị (thành phần và số lượng đúng theo quy định) nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý KCNC.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường (Phòng QHXDMT) để thụ lý, giải quyết.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thời gian giải quyết không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và chưa phù hợp Phòng QHXDMT dự thảo Công văn hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định.

–  Hướng dẫn chi tiết tại Khoản 3 Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 205/QĐ-KCNC.

Bước 4: Chấp thuận phương án kỹ thuật đấu nối

– Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định sẽ được Ban Quản lý KCNC chấp thuận bằng Văn bản để chủ đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 5: Chuẩn bị thi công và thi công

– Trước khi thi công 03 (ba) ngày Đơn vị xin đấu nối phải tiến hành thủ tục đóng tiền ký quỹ theo quy định cho Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng (đơn vị Quản lý hạ tầng KCNC).

– Ban Quản lý các dự án và Phòng QHXDMT cùng với đơn vị xin đấu nối (Chủ đầu tư, thi công) lập biên bản bàn giao mặt bằng và điểm đấu nối tại hiện trường.

– Đơn vị đấu nối triển khai thi công đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

– Lưu ý: trước khi san lấp các công trình khuất lấp đề nghị đơn vị đấu nối liên hệ đơn vị hạ tầng kiểm tra giám sát trước khi san lấp.

– Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 205/QĐ-KCNC.

Bước 6: Nghiệm thu bàn giao

– Chủ đầu tư thông báo đến Ban Quản lý KCNC, Ban Quản lý các dự án mời chứng kiến nghiệm thu và xác nhận phần đấu nối đã được chấp thuận. Thời gian dự kiến nghiệm thu được thông báo trước 03 ngày.

– Thành phần hồ sơ nghiệm thu do đơn vị đấu nối hoàn tất trước ngày tổ chức nghiệm thu bàn giao. Thành phần hồ sơ gồm: Biên bản bàn giao mặt bằng đấu nối, Biên bản nghiệm thu, bản vẽ kỹ thuật hoàn công điểm đấu nối. Số lượng 03 bản.

– Sau khi nghiệm thu, bàn giao được các bên xác nhận, đơn vị đấu nối liên hệ đơn vị thu tiền ký kỹ để nhận lại tiền ký quỹ đá đóng.

Bước 7: Vận hành

– Đối với hạng mục cấp nước liên hệ Ban Quản lý các dự án (đơn vị quản lý hạ tầng) ký kết hợp đồng sử dụng nước trước khi sử dụng.

– Đới với hạng mục xử lý nước thải liên hệ Ban Quản lý các dự án (đơn vị quản lý hạ tầng) kết kết hợp đồng xử lý nước thải, chốt chỉ số đồng hồ nước để làm cơ sở tính toán tiền xử lý nước thải trước khi xả thải.

Văn bản pháp lý:
– Quyết định 205/QĐ-KCNC.pdf

Chuyên mục
Phản hồi gần đây
    About

    Ban Quản lý các dự án Đầu tư-Xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố chính thức được thành lập theo Quyết định số 2167/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2003 và sửa đổi bổ sung nhiệm vụ tại Quyết định số 2146/QĐ-UB ngày 04/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlà một trong những đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu CNC.