Lịch làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 16:30

Tin nhắn

Liên hệ nhanh

Đường dây nóng

+84 28 373 604 67

Tư vấn quản lý, quan trắc môi trường

 • Cùng với sự phát triển của Kinh tế Xã hội của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, yêu cầu về công tác Bảo vệ môi trường cũng được các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền và bản thân các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, chú trọng. Pháp luật về Bảo vệ môi trường được xây dựng, ban hành và triển khai chặt chẽ, thể hiện quyết tâm trong việc xử lý những vi phạm về lĩnh vực môi trường.
 • Trước những thực tế đó, Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là đơn vị có nghĩa vụ đáp ứng các yêu cầu của các Nhà đầu tư trong Khu Công nghê cao sẵn sàng cung cấp các dịch vụ về tư vấn quản lý môi trường để đảm bảo rằng công tác môi trường của các Nhà đầu tư trong Khu Công nghệ cao luôn tuân thủ quy định của pháp luật, hệ thống môi trường luôn đạt hiệu quả cao trên nền tảng chi phí duy trì hợp lý, vừa phải.
 • Với đội ngũ chuyên viên tư vấn có trình độ (kỹ sư, thạc sỹ), giàu kinh nghiệm, có chuyên môn tốt về các chuyên ngành phân tích, kỹ thuật và quản lý môi trường. Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có đủ năng lực, khả năng cung cấp đa dạng các loại dịch vụ tư vấn môi trường như:
  • Tư vấn thực hiện pháp lý (Báo cáo Giám sát, Báo cáo Quan trắc, Kế hoạch Bảo vệ môi trường, Đề án
   Bảo vệ môi trường,v.v…).
  • Tư vấn đáp ứng thanh – kiểm tra môi trường.
  • Tư vấn quan trắc môi trường.
  • Tư vấn thiết lập Hệ thống Xử lý nước thải.
  • Xử lý rác thải công nghiệp.
  • Tư vấn Bảo trì, nâng cấp hệ thống xử lý phát thải (khí, lỏng, rắn) và các yêu cầu khác từ Doanh nghiệp.

Số điện thoại đáp ứng dịch vụ môi trường:
Ông Trương Văn Thiên | 0902637215.

Comments are closed.
Chuyên mục
Phản hồi gần đây
  About

  Ban Quản lý các dự án Đầu tư-Xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố chính thức được thành lập theo Quyết định số 2167/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2003 và sửa đổi bổ sung nhiệm vụ tại Quyết định số 2146/QĐ-UB ngày 04/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlà một trong những đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu CNC.