Lịch làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 16:30

Tin nhắn

Liên hệ nhanh

Đường dây nóng

+84 28 373 604 67

Xử lý nước thải và cung cấp nước sạch

1. Xử lý nước thải

 • Nhà máy Xử lý nước thải tập trung Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu xử lý nước thải của các Nhà đầu tư từ năm 2008 với công suất xử lý là 5000 m3/ ngày đêm (giai đoạn 1 của dự án).
 • Trong năm 2018, Nhà máy Xử lý nước thải đã hoàn thành thi công và vận hành Module 1 (giai đoạn 2 của dự án) với công suất xử lý là 4000 m3/ ngày đêm. Trong giai đoạn 2018-2020, Nhà máy Xử lý nước thải sẽ tiếp tục thi công Module 2&3 với công suất xử lý là 8000 m3/ ngày đêm để phục vụ nhu cầu xử lý nước thải đầu ra của các Nhà đầu tư trong đó đặc biệt là SamSung, Jabil, Sanofi, Transimex, Deayoung, Dai Han…
 • Nước thải sau xử lý đảm bảo quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường với chuẩn đầu ra đạt cột A, QCVN 40:2011.
 • Ban Quản lý các dự án Đầu tư-Xây dựng nhận xử lý nước thải với sự đảm bảo tiếp nhận liên tục và cam kết khắc phục sự cố nhanh chóng sau khi có yêu cầu từ đối tác. Số điện thoại đường dây nóng khắc phục sự cố: 0902637215 – Ông Trương Văn Thiên, Phụ trách Nhà máy Xử lý nước thải.
 • Kèm: 01 mẫu hợp đồng XLNT | 

2. Cung cấp nước sạch:

 • Nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của các Nhà đầu tư trong Khu Công nghệ cao cũng như các Nhà thầu thi công-xây lắp đang thực hiện các dự án xây dựng văn phòng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật nội khu, Ban Quản lý các dự án Đầu tư-Xây dựng nhận cung cấp nước sạch với chất lượng tốt nhất từ Nhà máy Xử lý nước cấp Thủ Đức và thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất-xây dựng (áp lực nước: 0,5 kg/cm2).
 • Ban Quản lý các dự án Đầu tư-Xây dựng nhận cung cấp nước sạch với sự đảm bảo nguồn nước liên tục 24/24 và cam kết khắc phục sự cố nhanh chóng sau khi có yêu cầu từ đối tác. Số điện thoại đường dây nóng khắc phục sự cố: 0909942960 – Ông Võ Quang Việt, Tổ Cấp nước, Phòng Quản lý Duy tu hạ tầng và Tiện ích Công cộng.
 • Kèm:  01 mẫu hợp đồng Cấp nước. | 
Comments are closed.
Chuyên mục
Phản hồi gần đây
  About

  Ban Quản lý các dự án Đầu tư-Xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố chính thức được thành lập theo Quyết định số 2167/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2003 và sửa đổi bổ sung nhiệm vụ tại Quyết định số 2146/QĐ-UB ngày 04/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhlà một trong những đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu CNC.